Nhượng quyền mở đại lý sơn

 Hình thức 1: Theo phương pháp truyền thống, mình lấy hàng về bán và pp.
 - Điều kiện Khách hàng cần có măt bằng kinh doanh. 
 - Công ty hỗ trợ cho nhà pp như
   + Về biển bảng và các tài liệu bán hàng công ty hỗ trỡ miễn phí kệ giá trưng bày. Hưởng quyền lợi cơ chế Năm
   + Công ty không áp đặt doanh số. 
   + Hưởng các chương trình khuyến mãi.
Hình thức 2: Hợp tác góp vốn nhượng quyền

Là thành viên sản phẩm trong chuỗi LUXHOMEMART của tập đoàn ANT GROUP. Chúng tôi mang đến giải pháp hợp tác đầu tiên ti Vit Nam.

 

Liên hê: 0919526869 để đươc tư vấn.