LUXE Sơn Lót Kiềm Ngoại Thất

LUXE Sơn Lót Kiềm Ngoại Thất

LUXE Sơn Lót Kiềm Ngoại Thất

Mã sản phẩm : MTH002

Giá sản phẩm : ...

Mô tả về sản phẩm

Luxe Primer Luxe Primerlà loại sơn lót acrylic chống kiềm gốc nước cao cấp, dùng làm lớp sơn lót cho sơn ngoại thất Luxshield để tạo hiệu quả cao nhất. Luxe Primer tăng khả năng bám dính giữa bề mặt và lớp sơn hoàn thiện, giúp bề mặt tường chống lại sự kiềm hóa và độ ẩm trong môi trường.

 

 

Waterproof Sơn Chống Thấm

Mã sản phẩm : CTX

Giá tiền : ...

LUXSHIELD Sơn Mịn Ngoại Thất

Mã sản phẩm : MTH001

Giá tiền :

LUXSHIELD Chống phai màu.

Mã sản phẩm : 011

Giá tiền : 000

LUXSHIELD Bảo vệ tối ưu Siêu Bóng

Mã sản phẩm : 010

Giá tiền : ...