Luxdex Thinner

Luxdex Thinner

Luxdex Thinner

Mã sản phẩm : D21

Giá sản phẩm :

Mô tả về sản phẩm

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.
LUXGARDEX

Mã sản phẩm : G01

Giá tiền :

Waterproof sơn gỗ

Mã sản phẩm : g3

Giá tiền :

Luxdex Primer

Mã sản phẩm : D01

Giá tiền :