Luxdex Primer

Luxdex Primer

Luxdex Primer

Mã sản phẩm : D01

Giá sản phẩm :

Mô tả về sản phẩm

Luxdex Primer là loại sơn chống rỉ khô nhanh gốc Alkyd có chứa phốt phát kẽm mang tác dụng như là 1 hoạt chất chống ăn mòn. Lọai sơn này chứa thành phần dung môi có gốc vô cơ nhẹ mùi.
LUXGARDEX

Mã sản phẩm : G01

Giá tiền :

Waterproof sơn gỗ

Mã sản phẩm : g3

Giá tiền :

Luxdex Thinner

Mã sản phẩm : D21

Giá tiền :